Kontakt

Inwestor

GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
tel +48 58 511 24 00, +48 511 24 04
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Suwisz
e-mail: psuwisz@gddkia.gov.pl
tel. +48 58 511 24 46

Jednostka projektowa

Transprojekt Gdański sp z o.o
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
tel. (058) 524 41 00, fax (058) 341 30 65
Koordynator Projektu:
inż. Mirosław Zmuda
e-mail : miroslaw.zmuda@tgd.pl