Opis projektu

Droga ekspresowa S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, zwana potocznie Trasą Kaszubską jest na etapie przygotowań do realizacji. Został zakończony etap Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Decyzją Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, została rekomendowana do dalszych prac kombinacja wariantów IIA2.
W dniu 30 maja 2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem WARIANTU II-A2″, przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wydanie przedmiotowej decyzji umożliwiło przystąpienie do dalszych prac projektowych, czyli do opracowania Koncepcji Programowej, uszczegóławiającej rozwiązania projektowe przyjęte na etapie STEŚ.
Tematem zadania, jest Koncepcja Programowa budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta.
Parametry techniczne drogi ekspresowej S6
Dwujezdniowa droga ekspresowa
– klasa techniczna drogi S
– Prędkość projektowa 100 km/h
– Szerokość pasa ruchu 3,5m
Jezdnia:
– 2×2 pasy ruchu – na odcinku od początku opracowania do węzła Chwaszczyno,
– 2×3 pasy ruchu – na odcinku od węzła Chwaszczyno do węzła Wielki Kack
Pasy awaryjne:
– 2×2,50m – na odcinku od początku opracowania do węzła Chwaszczyno,
– 2×3,50m – na odcinku od węzła Chwaszczyno do węzła Wielki Kack
– Szerokość pasa dzielącego etap docelowy 5,0 m (w tym opaski 2×0,50 m)
– Szerokość pobocza gruntowego 2×0,75 m
– Skrajnia pionowa min. 5,0m

Węzły drogowe.

W projekcie przewiduje się dostęp do drogi ekspresowej S6 tylko poprzez dwupoziomowe węzły drogowe. W projekcie przewidziano budowę ośmiu węzłów: Lębork – Południe, Lębork – Wschód, Łęczyce, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo, Chwaszczyno oraz rozbudowę węzła Gdynia Wielki Kack na S6 Obwodnicy Trójmiasta. W obrębie tego węzła przekrój Obwodnicy zostanie rozbudowany do trzech pasów ruchu.