II etap przetargu na realizację drogi ekspresowej S6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w dniu 19 maja 2017 r. wysłała zaproszenia do składania ofert cenowych, tj. rozpoczęła II etap przetargu
w formule „projektuj i buduj” dla odcinków drogi ekspresowej S6 między Lęborkiem a Gdynią, tzw. Trasy Kaszubskiej: zadania nr 3 odc. węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (węzłem) i zadania nr 4 odc. węzeł „Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).
Jednocześnie, jako że w obecnej sytuacji finansowej państwa prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zostanie unieważnione postępowanie przetargowe na zadanie nr 1 odc. węzeł Leśnice (bez węzła) – węzeł Łęczyce (z węzłem) oraz zadanie nr 2 odc. węzeł Łęczyce (bez węzła) – węzeł Luzino (z węzłem). Po uprawomocnieniu się decyzji o unieważnieniu przetargu, co nastąpi po 10 dniach od chwili przekazania informacji oferentom, w celu zapewnienia prawidłowego skomunikowania projektowanej drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej, gdański Oddział GDDKiA niezwłocznie ogłosi nowy przetarg w formule: „projektuj i buduj” dla zadania nr 2. Zaczynać się będzie w Bożympolu Wielkim, gdzie planowana droga ekspresowa S6 przecina się z istniejącą drogą krajową nr 6”, a jego zakończenie będzie, jak wcześniej planowano, w Luzinie.

W związku z 2 etapem przetargu na realizację dorogi ekspresowej S6 nastąpiła zmiana harmonogramu.
Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji

Zmiana harmonogramu inwestycji

Uprzejmie informujemy że harmonogram ulega zmianie. Aktualnie jest w trakcie opracowywania, w związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, nie przystąpiła do drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta.
Po zakończeniu prac nad w/w harmonogramem, komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej poświęconej budowie tzw. Trasy Kaszubskiej.

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z aktualizowanym harmonogramem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, termin ogłoszenia drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” został przesunięty na luty 2017 r. Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji”. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że termin może ulec jeszcze zmianie.

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z opracowanym harmonogramem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, termin ogłoszenia drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” został przesunięty na listopad 2016 r. Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji”. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że termin może ulec jeszcze zmianie.

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z trwającymi pracami nad materiałami przetargowymi dla postępowania w formule „Projektuj i Buduj” dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta, zmianie uległ harmonogram inwestycji. Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogram inwestycji”

Aktualne plany sytuacyjne

W związku z trwającą weryfikacją rozwiązań projektowych na etapie Koncepcji Programowej, szczegółowe plany sytuacyjne (skala 1:1000) dla Zadania nr 1 i 2 zostaną umieszczone na stronie internetowej w połowie maja 2016r., natomiast dla Zadania nr 3 i 4 na przełomie maja / czerwca 2016r.