Zmiana harmonogramu inwestycji dla Zadania 3 i 4

W zakładce Harmonogram Inwestycji przedstawiono Planowany harmonogram prac i czynności związany z etapem
przygotowania i realizacji Inwestycji dla Zadnia 3 i 4 aktualny na dzień 06.03.2018r.