Otwarto oferty na odcinek trasy S6 Luzino -Szemud

Wpłynęło 10 ofert na realizację drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej dla zadania nr 3 z Luzina do Szemudu.
W dniu 19.10.2017 r. zostało otwartych 10 ofert firm i konsorcjów zainteresowanych projektowaniem i budową fragmentu drogi ekspresowej S6 – zadanie nr 3 odcinek Luzino (bez węzła) – Szemud (z węzłem). Kryteria wyboru to, podobnie jak w otwartym dwa dni temu odcinku nr 4, to:
• termin realizacji – 5 proc. (do budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca, a do projektowania tak);
• gwarancja na elementy przedmiotu umowy określone w gwarancji jakości (m.in. warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia, prefabrykaty betonowe, obiekty inżynierskie, ekrany akustyczne);
• cena – 90 proc.
Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad przewidziała na to zadanie 424 277 574,64 zł.

Zestawienie ofert na odcinek S6 Luzino – Szemud:
1. Konsorcjum firm: Societá Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (lider), INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., NDI sp. z o.o., NDI SA – 324 963 540,00 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
2. Budimex SA – 335 873 785,14 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
3. Konsorcjum firm: Porr SA (dawniej Porr Polska Infrastructure SA; lider), Porr Bau GmbH – 339 508 841,05 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA (lider), Mirbud SA – 339 999 188,81 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
5. Mostostal Warszawa SA – 349 692 975,48 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
6. Konsorcjum firm: Strabag sp. z o.o., Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. – 367 680 565,47 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat. 7. Energopol–Szczecin SA – 382 189 683,60 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
8. POL-AQUA sp. z o.o. – 409 902 177,94 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
9. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. – 424 281 828,27 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
10. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty–Łódź” SA (lider), Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – 505 775 999,69 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.

Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji