II etap przetargu na realizację drogi ekspresowej S6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w dniu 19 maja 2017 r. wysłała zaproszenia do składania ofert cenowych, tj. rozpoczęła II etap przetargu
w formule „projektuj i buduj” dla odcinków drogi ekspresowej S6 między Lęborkiem a Gdynią, tzw. Trasy Kaszubskiej: zadania nr 3 odc. węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (węzłem) i zadania nr 4 odc. węzeł „Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).
Jednocześnie, jako że w obecnej sytuacji finansowej państwa prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zostanie unieważnione postępowanie przetargowe na zadanie nr 1 odc. węzeł Leśnice (bez węzła) – węzeł Łęczyce (z węzłem) oraz zadanie nr 2 odc. węzeł Łęczyce (bez węzła) – węzeł Luzino (z węzłem). Po uprawomocnieniu się decyzji o unieważnieniu przetargu, co nastąpi po 10 dniach od chwili przekazania informacji oferentom, w celu zapewnienia prawidłowego skomunikowania projektowanej drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej, gdański Oddział GDDKiA niezwłocznie ogłosi nowy przetarg w formule: „projektuj i buduj” dla zadania nr 2. Zaczynać się będzie w Bożympolu Wielkim, gdzie planowana droga ekspresowa S6 przecina się z istniejącą drogą krajową nr 6”, a jego zakończenie będzie, jak wcześniej planowano, w Luzinie.

W związku z 2 etapem przetargu na realizację dorogi ekspresowej S6 nastąpiła zmiana harmonogramu.
Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji