Aktualne projekty zagospodarowania terenu.

W zakładce Mapy zostały umieszczone aktualne arkusze Projektu Zagospodarowania Terenu dla Zadania 1. W. Leśnice (bez węzła) – W. Łęczyce (z węzłem) oraz dla Zadania 2. W. Łęczyce (bez węzła) – W. Luzino (z węzłem).