Kładka pieszo-rowerowa nad drogą ekspresową na wysokości obecnego przystanku autobusowego „Centrum Nadawcze RTV”.

W odpowiedzi na wniosek (sprawa nr 4110/188.1.350) z dnia 21 grudnia 2015 r., złożony po spotkaniu informacyjnym na terenie miasta Gdyni, projektant wraz z inwestorem budowy drogi S6 Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przeanalizowali sprawę ewentualnej budowy kładki pieszo-rowerowej przez przyszłą drogę ekspresową na wysokości obecnego przystanku autobusowego „Centrum Nadawcze RTV”. Po przeprowadzonych badaniach ruchu pieszych okazało się, że potoki pieszych w kierunku ww. przystanku są znikome. Jednocześnie sporządzony wstępny kosztorys wykazał stosunkowo wysoki koszt budowy obiektu mostowego – ok. 3,6 mln zł. W związku z tymi faktami GDDKiA podjęła decyzję o nie wykonywaniu tej kładki.