Archiwa kategorii: Aktualności

Aktualne plany orientacyjne

W zakładce Mapy umieszczono plany orientacyjne z zaktualizowanymi rozwiązaniami projektowymi dla czterech realizowanych zadań w skali 1:10 000.
Przedstawione rozwiązania projektowe ze względu na prowadzone prace mogą jeszcze ulec zmianom.
Z uwagi na dużą objętość plików (wydłużony czas otwierania) zaleca się przed ich otwarciem pobranie ich na dysk swojego komputera.
Dodatkowo, pragniemy poinformować, że szczegółowe plany sytuacyjne (skala 1:1000), uwzględniające zgłoszone uwagi po spotkaniach informacyjnych, zostaną umieszczone na stronie internetowej na przełomie marca / kwietnia 2016r.

Link do zaktualizowanych planów orientacyjnych

Odpowiedzi do wniosków

Ze względu na konieczność wnikliwej analizy wniosków z terenu gminy Żukowo (Chwaszczyno) oraz miasta Gdynia, termin publikacji odpowiedzi w formie zbiorczego raportu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, został przesunięty na dzień 29 styczeń 2016 r. (piątek).

Spotkania informacyjne – Gmina Szemud

W dniu dzisiejszym w zakładce „Spotkania informacyjne” w folderze „Gmina Szemud” zamieszczono dokumenty ze spotkania informacyjnego, które odbyło się dnia 01.12.2015r w Szemudzie i 03.12.2015r w Bojanie:
– Zał_1 – Pytania i odpowiedzi ze spotkania z dnia 01.12.2015r.
– Zał_2 – Pytania i odpowiedzi ze spotkania z dnia 03.12.2015r.
– Zał_3 – Wnioski i pytania złożone do dnia 10.12.2015r z odpowiedziami.

Link do załączników

Aktualności

2016-01-07

Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków i konieczności ich wnikliwej analizy, termin udzielenia odpowiedzi w formie zbiorczego raportu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, został przesunięty na dzień 18 styczeń 2016 r. (poniedziałek) dla terenu gminy Szemud, natomiast odpowiedzi na wnioski z gminy Żukowo (po spotkaniu w Chwaszczynie) oraz z miasta Gdynia pojawią się na stronie internetowej do dnia 25 stycznia 2016 roku (poniedziałek).

2015-12-23

W związku z dużą ilością wniosków / uwag / zastrzeżeń, złożonych w siedzibie Zamawiającego, do przyjętych rozwiązań projektowych na terenie gminy Szemud, odpowiedzi w formie raportu, zostaną umieszczone na stronie internetowej w terminie do dnia 7 stycznia 2016roku (czwartek), natomiast odpowiedzi na wnioski z gminy Żukowo oraz miasta Gdynia pojawią się w terminie do dnia 14 stycznia 2016roku (czwartek). Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że terminy mogą ulec wydłużeniu.

2015-12-18

W dniu dzisiejszym w zakładce „Spotkania informacyjne” w folderze „Gmina Luzino” zamieszczono dokumenty ze spotkania informacyjnego które odbyło się dnia 26.11.2015r w Luzinie :
Zał_1 – Pytania i odpowiedzi ze spotkania z dnia 26.11.2015r.
Zał_2 – Wnioski i pytania złożone do dnia 03.12.2015r z odpowiedziami.
Rys. Nr.1

Link do załączników

2015-12-10

W dniu dzisiejszym w zakładce „Spotkania informacyjne” w folderze „Gmina Łęczyce” zamieszczono dokumenty ze spotkania informacyjnego które odbyło się dnia 19.11.2015r w Bożympolu Wielkim :
Zał_1 – Pytania i odpowiedzi ze spotkania z dnia 19.11.2015.
Zał_2 – Wnioski i pytania złożone do dnia 26.11.2015r z odpowiedziami.

Link do załączników

2015-12-04

W dniu dzisiejszym w zakładce „Spotkania informacyjne” w folderze „Gmina Nowa Wieś Lęborska” zamieszczono dokumenty ze spotkania informacyjnego, które odbyło się dnia 12.11.2015r w Mostach :
Zał_1 – Pytania i odpowiedzi ze spotkania z dnia 12.11.2015.
Zał_2 – Wnioski i pytania złożone do dnia 19.11.2015r z odpowiedziami.

Link do załączników

2015-11-27

W dniu dzisiejszym w zakładce „Spotkania informacyjne” w folderze „Miasto Lębork” zamieszczono dokumenty ze spotkania informacyjnego które odbyło się dnia 05.11.2015r w Lęborku :
– Zał_1 – Pytania i odpowiedzi ze spotkania z dnia 05.11.2015.
– Zał_2 – Wnioski i pytania złożone do dnia 12.11.2015r z odpowiedziami.

Link do załączników

2015-10-26

W listopadzie i grudniu 2015r dla społeczeństwa oraz władz samorządowych są planowane spotkania informacyjne dotyczące przedmiotowej inwestycji.
Wstępny harmonogram spotkań przedstawiono poniżej (dokładne miejsce spotkań dla każdej gminy/miasta zostanie podane na plakatach i na stronie internetowej w zakładce „Spotkania informacyjne):

Miasto Lębork w dniu 05.11.2015r o godz.18:00.
Gmina Nowa Wieś Lęborska w dniu 12.11.2015r o godz.18:00.
Gmina Łęczyce w dniu 19.11.2015r o godz.18:00.
Gmina Luzino w dniu 26.11.2015r o godz.18:00.
Gmina Szemud (dwa spotkania)
Szemud w dniu 01.12.2015r o godz.18:00.
Bojano w dniu 03.12.2015r o godz.18:00.
Gmina Żukowo w dniu 10.12.2015r o godz.18:00.
Miasto Gdynia w dniu 18.12.2015r o godz.18:00.

Na tydzień przed planowanym każdym spotkaniem na terenie gminy/miasta zostaną rozwieszone plakaty zawierające informacje o terminie oraz miejscu spotkania.
Równocześnie na stronie internetowej w zakładce “Spotkania informacyjne” zostaną umieszczone w formacie PDF : plakat i ulotka informacyjna oraz szczegółowe materiały (m.in. plany sytuacyjne, przekroje normalne) dla danej gminy/miasta dotyczące zakresu rozwiązań projektowych.
Powyższe materiały zostaną również na tydzień przed spotkaniem informacyjnym w formie papierowej (jeden egzemplarz), przekazane do danego urzędu gminy/miasta.

2015-09-30

W dniu 30 września br. zostały ogłoszone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dwa przetargi ograniczone, dwuetapowe na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Lęborka (wraz z Obwodnicą Trójmiasta) – Obwodnica Trójmiasta. Cała trasa została podzielona na dwa przetargi po dwa zadania w każdym.
Pierwszy przetarg obejmuje zadania:
– Zadanie 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem), długości 17,4 km, budowa węzłów Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce;
– Zadanie 2: w. Łęczyce (bez węzła) – Luzino (z węzłem), długości 15 km.
Drugi przetarg:
– Zadanie 3: Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem), długości 10,3 km, budowa tylko jednego węzła Szemud;
– Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem), długości 22,8 km, budowa węzłów Koleczkowo, Chwaszczyno, Gdynia Dąbrowa oraz przebudowa w. Gdynia Wielki Kack.
Prace projektowe oraz roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu od 34-37 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Przy czym do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych.

2015-09-22

W zakładce Mapy umieszczono uaktualniony plan orientacyjny z rozwiązaniami projektowymi dla czterech realizowanych zadań w skali 1:10 000.
Przedstawione rozwiązania projektowe z uwagi na prowadzone prace mogą ulec zmianom.
Z uwagi na dużą objętość plików (wydłużony czas otwierania) zaleca się przed ich otwarciem pobranie ich na dysk swojego komputera.

2015-08-10

W zakładce Mapy umieszczono plan orientacyjny dla czterech realizowanych zadań w skali 1:10 000 z aktualnym na dzień dzisiejszy z zakresem projektowanej inwestycji.
Przedstawione rozwiązania projektowe z uwagi na prowadzone prace mogą ulec zmianom.
Z uwagi na dużą objętość plików (wydłużony czas otwierania) zaleca się przed ich otwarciem pobranie ich na HD.

2015-07-07

Przedmiotowa inwestycja została podzielona na cztery zadania realizacyjne:
Zadanie 1. Leśnice – Łęczyce
Zadanie 2. Łęczyce – Luzino
Zadanie 3. Luzino – Szemud
Zadanie 4. Szemud – Wielki Kack
Po uzyskaniu warunków od Zarządców Dróg, PKP PLK oraz Władz Samorządowych i Lokalnych trwają prace projektowe dotyczące rozwiązań komunikacyjnych.
W zakładce Mapy umieszczono plan orientacyjny dla czterech realizowanych zadań w skali 1:10 000 z aktualnym na dzień dzisiejszy zakresem projektowanej inwestycji.
Przedstawione rozwiązania projektowe z uwagi na prowadzone prace mogą ulec zmianom.

2015-04-03

W dniu 13.03.2015r została zawarta umowa pomiędzy GDDKiA Oddział w Gdańsku a Transprojektem Gdańskim sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą
“Koncepcja Programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”
Umowne terminy na sporządzenie elementów dokumentacji są następujące:
• Koncepcja Programowa – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
• Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – 12 miesięcy od zakończenia prac projektowych nad Koncepcją Programową.