Wszystkie wpisy, których autorem jest kaszub

Zmiana harmonogramu inwestycji

Uprzejmie informujemy że harmonogram ulega zmianie. Aktualnie jest w trakcie opracowywania, w związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, nie przystąpiła do drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta.
Po zakończeniu prac nad w/w harmonogramem, komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej poświęconej budowie tzw. Trasy Kaszubskiej.

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z aktualizowanym harmonogramem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, termin ogłoszenia drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” został przesunięty na luty 2017 r. Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji”. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że termin może ulec jeszcze zmianie.

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z opracowanym harmonogramem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, termin ogłoszenia drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” został przesunięty na listopad 2016 r. Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji”. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że termin może ulec jeszcze zmianie.

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z trwającymi pracami nad materiałami przetargowymi dla postępowania w formule „Projektuj i Buduj” dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta, zmianie uległ harmonogram inwestycji. Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogram inwestycji”

Aktualne plany sytuacyjne

W związku z trwającą weryfikacją rozwiązań projektowych na etapie Koncepcji Programowej, szczegółowe plany sytuacyjne (skala 1:1000) dla Zadania nr 1 i 2 zostaną umieszczone na stronie internetowej w połowie maja 2016r., natomiast dla Zadania nr 3 i 4 na przełomie maja / czerwca 2016r.

Kładka pieszo-rowerowa nad drogą ekspresową na wysokości obecnego przystanku autobusowego „Centrum Nadawcze RTV”.

W odpowiedzi na wniosek (sprawa nr 4110/188.1.350) z dnia 21 grudnia 2015 r., złożony po spotkaniu informacyjnym na terenie miasta Gdyni, projektant wraz z inwestorem budowy drogi S6 Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przeanalizowali sprawę ewentualnej budowy kładki pieszo-rowerowej przez przyszłą drogę ekspresową na wysokości obecnego przystanku autobusowego „Centrum Nadawcze RTV”. Po przeprowadzonych badaniach ruchu pieszych okazało się, że potoki pieszych w kierunku ww. przystanku są znikome. Jednocześnie sporządzony wstępny kosztorys wykazał stosunkowo wysoki koszt budowy obiektu mostowego – ok. 3,6 mln zł. W związku z tymi faktami GDDKiA podjęła decyzję o nie wykonywaniu tej kładki.