Aktualne plany sytuacyjne

W związku z trwającą weryfikacją rozwiązań projektowych na etapie Koncepcji Programowej, szczegółowe plany sytuacyjne (skala 1:1000) dla Zadania nr 1 i 2 zostaną umieszczone na stronie internetowej w połowie maja 2016r., natomiast dla Zadania nr 3 i 4 na przełomie maja / czerwca 2016r.

Kładka pieszo-rowerowa nad drogą ekspresową na wysokości obecnego przystanku autobusowego „Centrum Nadawcze RTV”.

W odpowiedzi na wniosek (sprawa nr 4110/188.1.350) z dnia 21 grudnia 2015 r., złożony po spotkaniu informacyjnym na terenie miasta Gdyni, projektant wraz z inwestorem budowy drogi S6 Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przeanalizowali sprawę ewentualnej budowy kładki pieszo-rowerowej przez przyszłą drogę ekspresową na wysokości obecnego przystanku autobusowego „Centrum Nadawcze RTV”. Po przeprowadzonych badaniach ruchu pieszych okazało się, że potoki pieszych w kierunku ww. przystanku są znikome. Jednocześnie sporządzony wstępny kosztorys wykazał stosunkowo wysoki koszt budowy obiektu mostowego – ok. 3,6 mln zł. W związku z tymi faktami GDDKiA podjęła decyzję o nie wykonywaniu tej kładki.

Aktualne plany orientacyjne

W zakładce Mapy umieszczono plany orientacyjne z zaktualizowanymi rozwiązaniami projektowymi dla czterech realizowanych zadań w skali 1:10 000.
Przedstawione rozwiązania projektowe ze względu na prowadzone prace mogą jeszcze ulec zmianom.
Z uwagi na dużą objętość plików (wydłużony czas otwierania) zaleca się przed ich otwarciem pobranie ich na dysk swojego komputera.
Dodatkowo, pragniemy poinformować, że szczegółowe plany sytuacyjne (skala 1:1000), uwzględniające zgłoszone uwagi po spotkaniach informacyjnych, zostaną umieszczone na stronie internetowej na przełomie marca / kwietnia 2016r.

Link do zaktualizowanych planów orientacyjnych

Odpowiedzi do wniosków

Ze względu na konieczność wnikliwej analizy wniosków z terenu gminy Żukowo (Chwaszczyno) oraz miasta Gdynia, termin publikacji odpowiedzi w formie zbiorczego raportu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, został przesunięty na dzień 29 styczeń 2016 r. (piątek).

Spotkania informacyjne – Gmina Szemud

W dniu dzisiejszym w zakładce „Spotkania informacyjne” w folderze „Gmina Szemud” zamieszczono dokumenty ze spotkania informacyjnego, które odbyło się dnia 01.12.2015r w Szemudzie i 03.12.2015r w Bojanie:
– Zał_1 – Pytania i odpowiedzi ze spotkania z dnia 01.12.2015r.
– Zał_2 – Pytania i odpowiedzi ze spotkania z dnia 03.12.2015r.
– Zał_3 – Wnioski i pytania złożone do dnia 10.12.2015r z odpowiedziami.

Link do załączników