Znamy oferty na kolejny odcinek trasy S6 Bożepole Wielkie – Luzino

Wpłynęło 9 ofert na realizację odcinka drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej dla zadania nr 2 z Bożegopola Wielkiego do Luzina.
W dniu 03.11.2017 r. zostało otwartych 9 ofert firm i konsorcjów zainteresowanych projektowaniem i budową fragmentu drogi ekspresowej S6 ─ zadanie nr 2 odcinek Bożepole Wielkie (z węzłem) ─ Luzino (z węzłem). Kryteria wyboru to:
• Cena – 60 proc.
• kryteria pozacenowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy, termin realizacji kontraktu (skrócenie), zagospodarowanie gruntu rodzimego) – 40 proc.

Zamawiający ─ Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad przewidziała na to zadanie 356 mln zł.

Zestawienie ofert na odcinek S6 Bożepole Wielkie – Luzino
1. NDI sp z o.o. (lider), NDI SA, Societá Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. – 337.781.370 zł
2. PORR SA – 337.981.735,78 zł 3. Strabag sp. z o.o. (lider), Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. – 342.505.916,85 zł
4. Budimex SA – 343.662.000 zł
5. Energopol Szczecin – 364.941.000 zł
6. Skanska SA – 374.950.257,15 zł
7. Metrostav Polska SA, Merostav a.s. – 395.185.766,07 zł
8. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.– 430.500.000 zł
9. Eurovia Polska SA – 444.302.732,83 zł
Uwaga: Wszyscy oferenci przedstawili takie same kryteria pozacenowe.

W związku z otwarciem ofert na realizację drogi ekspresowej S6 nastąpiła zmiana harmonogramu. Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji

Otwarto oferty na odcinek trasy S6 Luzino -Szemud

Wpłynęło 10 ofert na realizację drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej dla zadania nr 3 z Luzina do Szemudu.
W dniu 19.10.2017 r. zostało otwartych 10 ofert firm i konsorcjów zainteresowanych projektowaniem i budową fragmentu drogi ekspresowej S6 – zadanie nr 3 odcinek Luzino (bez węzła) – Szemud (z węzłem). Kryteria wyboru to, podobnie jak w otwartym dwa dni temu odcinku nr 4, to:
• termin realizacji – 5 proc. (do budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca, a do projektowania tak);
• gwarancja na elementy przedmiotu umowy określone w gwarancji jakości (m.in. warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia, prefabrykaty betonowe, obiekty inżynierskie, ekrany akustyczne);
• cena – 90 proc.
Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad przewidziała na to zadanie 424 277 574,64 zł.

Zestawienie ofert na odcinek S6 Luzino – Szemud:
1. Konsorcjum firm: Societá Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (lider), INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., NDI sp. z o.o., NDI SA – 324 963 540,00 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
2. Budimex SA – 335 873 785,14 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
3. Konsorcjum firm: Porr SA (dawniej Porr Polska Infrastructure SA; lider), Porr Bau GmbH – 339 508 841,05 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA (lider), Mirbud SA – 339 999 188,81 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
5. Mostostal Warszawa SA – 349 692 975,48 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
6. Konsorcjum firm: Strabag sp. z o.o., Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. – 367 680 565,47 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat. 7. Energopol–Szczecin SA – 382 189 683,60 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
8. POL-AQUA sp. z o.o. – 409 902 177,94 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
9. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. – 424 281 828,27 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.
10. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty–Łódź” SA (lider), Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – 505 775 999,69 zł; termin realizacji: 34 miesiące; gwarancja: 10 lat.

Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji

Otwarto oferty na odcinek trasy S6 Szemud – Gdynia Wielki Kack

Wpłynęło 9 ofert na realizację drogi ekspresowej S6 dla zadania nr 4 z Szemudu do Gdyni Wielkiego Kacka na Obwodnicy Trójmiasta.
W dniu 17.10.2017 r. zostały otwarte oferty firm i konsorcjów zainteresowanych projektowaniem i budową fragmentu drogi ekspresowej S6 – zadanie nr 4 odcinek Szemud (bez węzła) – Gdynia Wielki Kack (z węzłem). Było ich 9. Kryteria wyboru to:
• termin realizacji – 5 proc. (do budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca, a do projektowania tak);
• gwarancja na elementy przedmiotu umowy określone w gwarancji jakości (m.in. warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia, prefabrykaty betonowe, obiekty inżynierskie, ekrany akustyczne);
• cena – 90 proc.
Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad przewidziała na to zadanie 852 873 285,40 zł.

Zestawienie ofert na odcinek S6 Szemud – Gdynia Wielki Kack:
1. POL-AQUA Sp. z o.o. – 817.110.153,92; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
2. Metrostav Polska SA – 818.465.397,79 zł; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
3. Konsorcjum firm: Strabag sp. z o.o., Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. -827.686.203,66 zł, termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud SA – 844.881.888,12 zł; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
5. Budimex SA – 853.763.222,48 zł, termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
6. Konsorcjum firm: Societá Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (lider). INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., NDI sp. z o.o., NDI SA – 860.955.720,00 zł; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
7. Konsorcjum firm: Porr Polska Infrastructure SA (lider), Porr Bau GmbH (Partner) – 888.986.349,91 zł, termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
8. IDS–BUD SA – 945.870.000,00 zł; termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;
9. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. – 1.070.616.600,00 zł, termin: 34 miesiące, 10 lat gwarancji;

Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji

II etap przetargu na realizację drogi ekspresowej S6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w dniu 19 maja 2017 r. wysłała zaproszenia do składania ofert cenowych, tj. rozpoczęła II etap przetargu
w formule „projektuj i buduj” dla odcinków drogi ekspresowej S6 między Lęborkiem a Gdynią, tzw. Trasy Kaszubskiej: zadania nr 3 odc. węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (węzłem) i zadania nr 4 odc. węzeł „Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem).
Jednocześnie, jako że w obecnej sytuacji finansowej państwa prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zostanie unieważnione postępowanie przetargowe na zadanie nr 1 odc. węzeł Leśnice (bez węzła) – węzeł Łęczyce (z węzłem) oraz zadanie nr 2 odc. węzeł Łęczyce (bez węzła) – węzeł Luzino (z węzłem). Po uprawomocnieniu się decyzji o unieważnieniu przetargu, co nastąpi po 10 dniach od chwili przekazania informacji oferentom, w celu zapewnienia prawidłowego skomunikowania projektowanej drogi ekspresowej S6 tzw. Trasy Kaszubskiej, gdański Oddział GDDKiA niezwłocznie ogłosi nowy przetarg w formule: „projektuj i buduj” dla zadania nr 2. Zaczynać się będzie w Bożympolu Wielkim, gdzie planowana droga ekspresowa S6 przecina się z istniejącą drogą krajową nr 6”, a jego zakończenie będzie, jak wcześniej planowano, w Luzinie.

W związku z 2 etapem przetargu na realizację dorogi ekspresowej S6 nastąpiła zmiana harmonogramu.
Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji

Zmiana harmonogramu inwestycji

Uprzejmie informujemy że harmonogram ulega zmianie. Aktualnie jest w trakcie opracowywania, w związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, nie przystąpiła do drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta.
Po zakończeniu prac nad w/w harmonogramem, komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej poświęconej budowie tzw. Trasy Kaszubskiej.

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z aktualizowanym harmonogramem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, termin ogłoszenia drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” został przesunięty na luty 2017 r. Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji”. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że termin może ulec jeszcze zmianie.

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z opracowanym harmonogramem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, termin ogłoszenia drugiego etapu przetargu w formule „Projektuj i Buduj” został przesunięty na listopad 2016 r. Zaktualizowany harmonogram został umieszczony w zakładce „Harmonogram Inwestycji”. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że termin może ulec jeszcze zmianie.

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z trwającymi pracami nad materiałami przetargowymi dla postępowania w formule „Projektuj i Buduj” dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta, zmianie uległ harmonogram inwestycji. Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogram inwestycji”