Harmonogram Inwestycji

ZADANIE 2
Planowany harmonogram prac i czynności związany z etapem przygotowania i realizacji Inwestycji aktualny na dzień 20.11.2017r:
• termin podpisania Umowy na wykonanie Koncepcji Programowej – 13.03.2015r.
• termin ogłoszenia przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” – 30.09.2015r.
• termin spotkań informacyjnych – listopad, grudzień 2015r.
• termin wykonania Koncepcji Programowej – 04.2016r.
• termin odebrania Koncepcji Programowej – 07.2016r.
• planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót w systemie „Projektuj i Buduj” – 03.2018r.
• planowany termin wykonania Projektu Budowlanego – 01.2019r.
• planowany termin uzyskania Decyzji ZRID – 06.2019r.
• planowany termin rozpoczęcia ustalania wartości odszkodowań dla wywłaszczanych nieruchomości – 06.2019r.
• planowany termin rozpoczęcia robót – 06.2019r.
• planowany termin oddania do ruchu –04.2021r.

ZADANIE 3 i 4:
Planowany harmonogram prac i czynności związany z etapem przygotowania i realizacji Inwestycji aktualny na dzień 18.10.2017r:
• termin podpisania Umowy na wykonanie Koncepcji Programowej – 13.03.2015r.
• termin ogłoszenia przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” – 30.09.2015r.
• termin spotkań informacyjnych – listopad, grudzień 2015r.
• termin wykonania Koncepcji Programowej – 04.2016r.
• termin odebrania Koncepcji Programowej – 07.2016r.
• planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót w systemie „Projektuj i Buduj” – 01.2018r.
• planowany termin wykonania Projektu Budowlanego – 10.2018r.
• planowany termin uzyskania Decyzji ZRID – 04.2019r.
• planowany termin rozpoczęcia ustalania wartości odszkodowań dla wywłaszczanych nieruchomości – 04.2019r.
• planowany termin rozpoczęcia robót – 04.2019r.
• planowany termin oddania do ruchu – 05.2021r.