Harmonogram Inwestycji

Planowany harmonogram prac i czynności związany z etapem przygotowania i realizacji Inwestycji aktualny na dzień 23.05.2017r:

• termin podpisania Umowy na wykonanie Koncepcji Programowej – 13.03.2015r.
• termin ogłoszenia przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” – 30.09.2015r.
• termin spotkań informacyjnych – listopad, grudzień 2015r.
• termin wykonania Koncepcji Programowej – 04.2016r.
• termin odebrania Koncepcji Programowej – 07.2016r.
• planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót w systemie „Projektuj i Buduj” – 12.2017r.
• planowany termin wykonania Projektu Budowlanego – 10.2018r.
• planowany termin uzyskania Decyzji ZRID – 03.2019r.
• planowany termin rozpoczęcia ustalania wartości odszkodowań dla wywłaszczanych nieruchomości – 03.2019r.
• planowany termin rozpoczęcia robót – 03.2019r.
• planowany termin oddania do ruchu – 07.2021r.