Wszystkie wpisy, których autorem jest kaszub

Zmiana harmonogramu inwestycji

W związku z trwającymi pracami nad materiałami przetargowymi dla postępowania w formule „Projektuj i Buduj” dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta, zmianie uległ harmonogram inwestycji. Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogram inwestycji”

Aktualne plany sytuacyjne

W związku z trwającą weryfikacją rozwiązań projektowych na etapie Koncepcji Programowej, szczegółowe plany sytuacyjne (skala 1:1000) dla Zadania nr 1 i 2 zostaną umieszczone na stronie internetowej w połowie maja 2016r., natomiast dla Zadania nr 3 i 4 na przełomie maja / czerwca 2016r.

Kładka pieszo-rowerowa nad drogą ekspresową na wysokości obecnego przystanku autobusowego „Centrum Nadawcze RTV”.

W odpowiedzi na wniosek (sprawa nr 4110/188.1.350) z dnia 21 grudnia 2015 r., złożony po spotkaniu informacyjnym na terenie miasta Gdyni, projektant wraz z inwestorem budowy drogi S6 Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przeanalizowali sprawę ewentualnej budowy kładki pieszo-rowerowej przez przyszłą drogę ekspresową na wysokości obecnego przystanku autobusowego „Centrum Nadawcze RTV”. Po przeprowadzonych badaniach ruchu pieszych okazało się, że potoki pieszych w kierunku ww. przystanku są znikome. Jednocześnie sporządzony wstępny kosztorys wykazał stosunkowo wysoki koszt budowy obiektu mostowego – ok. 3,6 mln zł. W związku z tymi faktami GDDKiA podjęła decyzję o nie wykonywaniu tej kładki.

Aktualne plany orientacyjne

W zakładce Mapy umieszczono plany orientacyjne z zaktualizowanymi rozwiązaniami projektowymi dla czterech realizowanych zadań w skali 1:10 000.
Przedstawione rozwiązania projektowe ze względu na prowadzone prace mogą jeszcze ulec zmianom.
Z uwagi na dużą objętość plików (wydłużony czas otwierania) zaleca się przed ich otwarciem pobranie ich na dysk swojego komputera.
Dodatkowo, pragniemy poinformować, że szczegółowe plany sytuacyjne (skala 1:1000), uwzględniające zgłoszone uwagi po spotkaniach informacyjnych, zostaną umieszczone na stronie internetowej na przełomie marca / kwietnia 2016r.

Link do zaktualizowanych planów orientacyjnych